Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved sammenslåing

Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved sammenslåing

Nær 400 deltakere fra kommuner som skal slå seg sammen møttes 21.mars til seminar om hvordan håndtere eierskap og samarbeid på en god måte i prosessene.

Noen av temaene på dagsorden var hvilket lovverk som gjelder og hva er viktige milepæler og frister, folkevalgt lederskap ved organisering av kommunens virksomhet og hvordan utøve aktivt eierskap. Det var innledninger, erfaringsdeling fra kommuner, arbeid i grupper og mulighet for spørsmål og diskusjon med fagpanel. 

Dette seminaret var det tredje i rekken av til sammen fire seminarer for kommuner som er eller skal inn i en sammenslåingsprosess. Se mer om det siste seminaret her.

Seminarene arrangeres i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune. 

Seminaret er filmet. Under her finner du linkene: 

Se del to av seminaret her Se del tre av seminaret her

Målgruppen for seminarene er folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen der disse er på plass. Det legges vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av arbeidet med sammenslåingen og at folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere skal delta i arbeidet lokalt.

Link til program her