Arbeidsgiveransvar ved kommunesammenslåing
Fullsatt sal på seminar om arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser. Foto: Jorunn Leegaard, KS

Arbeidsgiveransvar ved kommunesammenslåing

Nærmere 600 deltakere fra 80 kommuner med gjensidig vedtak om kommunesammenslåing, var samlet på Værnes og Gardermoen for å jobbe med arbeidsrettslige spørsmål og gode medvirkningsprosesser.

- Hvordan bør man håndtere omorganisering og overtallighet i en sammenslåingsprosess? Når bør leder- og nøkkelstillinger være på plass? Hvordan jobbe med å bygge felles organisasjon, kultur identitet i ny kommune? Hva er folkevalgtes arbeidsgiveransvar og hvordan sørger vi for gode medvirkningsprosesser i eksisterende og inn i ny kommune?

Dette var tema da vi mandag 23. januar åpnet dørene til Scandic Hell Hotell på Værnes for over 200 deltakere fra 26 kommuner med gjensidig vedtak om kommunesammenslåing.

Tema fikk også stor interesse på Gardermoen 25. januar, der nærmere 400 deltakere fra 54 kommuner møttes for å ta fatt på samme tema. I løpet av to tettpakkede dager var ordførere, andre folkevalgte, rådmenn, andre ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud samlet for å dele erfaringer. I tillegg til å diskutere viktige arbeidsrettslige spørsmål som vil dukke opp i en slik prosess, arbeidet deltakerne med kommunikasjon og ulike styringsdokumenter i prosjektorganiseringen.

Klikk her for å se foredrag av Tina Skarheim, tidligere prosjektkoordinator Sandefjord. Klikk her for å se foredrag av Monica Rydland, Programdirektør NHH.

Under kan du se dag 1 av seminaret fra Gardermoen:


Under kan du se dag 2 av seminaret fra Gardermoen:

Seminar om arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser er det andre i rekken av til sammen fire seminarer for kommuner som har fattet gjensidige vedtak om sammenslåing. Se mer om de neste seminarene her.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.