Seminarer, samlinger og nettverk

Seminarer, samlinger og nettverk

I arbeidet med kommune- og regionreformen, planlegger og gjennomfører KS flere nyttige arrangementer og møteplasser. En viktig del av dette arbeidet foregår i samarbeid med KMD og de fire hovedsammenslutningene rettet mot utviklingsarbeid i kommunene.