Skal få bestemme kommunevåpen selv
Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skal få bestemme kommunevåpen selv

Et nytt lovforslag åpner for at kommunene selv kan bestemme sine egne kommunevåpen og kommuneflagg.

Det er i dag strenge regler for kommunevåpen og kommuneflagg. Kommunenes utkast til kommunevåpen og kommuneflagg må kontrolleres av Arkivverket og godkjennes av Kongen i statsråd.

For å styrke lokalt selvstyre og forenkle regelverket foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen og flytte ansvaret til den enkelte kommune.

Kommunereformen gjør at mange kommuner vil finne sammen i årene som kommer, de nye reglene vil gjøre prosessen med å finne et nytt, felles kommunevåpen enklere.

Mer informasjon om fastsetting av nytt kommunevåpen og kommuneflagg i forbindelse med kommunereformen finnes på kommunereform.no.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet