Høringssvar om endringer i inndelingslova
Foto:NTB Scanpix

Høringssvar om endringer i inndelingslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i inndelingslova. Her finner du KS' høringssvar.

Høringssvaret finner du på lenken nedenfor

 

KS er enig i at mange av forslagene kan bidra til klargjøring og til mer smidige prosesser rundt kommunesammenslåinger. For enkelte av disse vil det like fullt være hensiktsmessig med en ytterligere klargjøring.

 

På to punkter kan KS ikke slutte seg til departementets forslag:

- KS mener at ekstraordinært valg til nytt kommunestyre, dersom sammenslåing trer i kraft mellom ordinære kommunevalg, er en god ordning for å ivareta demokratiske hensyn

- KS støtter ikke forslaget om at fylkesrådet eller kommunerådet som kollegialt organ kan delegere videre styring av kommunale foretak til den enkelte fylkes- eller kommuneråd

 

Se vedlagte høringsuttalelse for ytterligere kommentarer

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk