Historisk valg til nye Færder kommune
Siste ordfører i Tjøme kommune, Bente Kleppe Bjerke, og siste ordfører i Nøtterøy kommune, Roar Jonstang, sammen med statsråd Jan Tore Sanner og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, da søknad om nye Færder kommune ble levert. Foto: Tjøme kommune

Historisk valg til nye Færder kommune

I Tjøme og Nøtterøy kommuner stemte velgerne ved årets valg både på representanter til Stortinget og til det aller første kommunestyret i nye Færder kommune som ser dagens lys 1. januar 2018.

Færder kommune er en av fire nye kommuner fra 1.januar 2018. De andre nye kommunene er Indre Fosen (Rissa og Leksvik), Larvik (Lardal og Larvik) og Holmestrand (Hof og Holmestrand).

Det var kun nye Færder kommune som valgte nytt kommunestyre ved Stortingsvalget i år. I de øvrige tre nye kommunene har fellesnemndene bestemt hvordan dette skal være fra 1. janaur i 2018, for så å velge nye kommunestyrer ved det ordinære kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Færder kommunestyre består av 47 representanter. Nye Larvik kommunestyre, som konstituerer seg i oktober, vil bestå av 35 medlemmer fra dagens Larvik kommunestyre og 8 fra Lardal, totalt 43 representanter. Fellesnemnda (kommunestyret) for Indre Fosen består fra 1.1.2017 av de to kommunestyrene og har 48 medlemmer. Nye Holmestrand har konstituerende møte 18.oktober. Det nye Holmestrand kommunestyre består av 27 representanter fra dagens bystyre og 12 representanter fra Hof, totalt 39 kommunestyrerepresentanter.