Den viktigste jobben begynner nå
Styreleder i KS ønsker kommunene som skal slå seg sammen lykke til med det krevende arbeidet som venter. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Den viktigste jobben begynner nå

- Kommunereformen skal være en struktur- og demokratireform. Stortinget har vedtatt strukturen. Nå bør oppmerksomheten rettes mot den viktigste delen, nemlig styrking av lokaldemokratiet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

8. juni 2017 blir historisk i Norge: Stortinget vedtok at fra 1. januar 2020 skal antallet kommuner i Norge reduseres fra dagens 426 til 354, og antall fylkeskommuner/regioner skal reduseres fra 19 til 11. Dette er den største endringen i kommune- og regionstrukturen i Norge på 50 år. 

KS, som organiserer alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, har vært varsom med å ta standpunkt for eller imot selve reformen, forteller Helgesen:

- Vi har vært tydelig på at det er Stortinget som i siste instans bestemmer kommune- og regionstrukturen i Norge, og meningsforskjellene innenfor KS er nok like store som i resten av samfunnet. Derimot har vi hele tiden vært samstemmig om to vesentlige forutsetninger for en vellykket reform: Gode lokale prosesser må ligge til grunn, og viktige oppgaver må overføres fra statlig til kommunal sektor, uten statlig detaljstyring. På det siste området er det fortsatt mye å gå på, sier Helgesen.

Hun berømmer prosessene kommunene har gjennomført, og mener de har vært nyttige og konstruktive, uansett om resultatet er blitt sammenslåing med en eller flere naboer eller ikke.

- For kommunene som skal slå seg sammen er det likevel nå det viktigste arbeidet begynner. Uansett om man har vært for eller imot, er det et krevende arbeid som skal gjøres både frem til 1. januar 2020 og i tiden etterpå, og det er all grunn til å ønske dem lykke til med det, sier Gunn Marit Helgesen.

KS-lederen understreker at det aller viktigste for innbyggerne er det som kanskje har vært minst diskutert i den offentlige debatten: Lokale myndigheters muligheter og handlingsrom til å finne og utvikle gode, lokale løsninger, i tett samarbeid med ansatte og i god dialog med innbyggerne.

- Det aller viktigste er at vi fortsetter å utvikle gode lokalsamfunn der innbyggerne opplever trygghet og trivsel, med kort avstand mellom innbyggere og politikere. Vi vet at de beste løsningene oppnår vi når vi har et levende lokaldemokrati, der politikerne står til ansvar for innbyggerne som har valgt dem. Både Stortinget, regjeringen, lokalt folkevalgte og KS har ansvar for å sørge for dette i årene fremover, sier Gunn Marit Helgesen.