95 kommuner slår seg sammen
Statsråd Jan Tore Sanner. Foto: Ida Slettevoll

95 kommuner slår seg sammen

Hittil har 95 kommuner og 6 fylkeskommuner gjort gjensidige positive vedtak. Det betyr at totalt 35 kommunesammenslåinger og 3 fylkeskommunale sammenslåinger er i prosess.

Stortinget gav i juni 2014 sin tilslutning til kommunereformen. Regjeringen legger opp til kommunesammenslåinger innenfor tre forskjellige tidsrammer. Den første - Sandefjord - trådde i kraft 1. januar 2017, 4 andre - Indre Fosen, Larvik, Færder og Holmestrand - trer i kraft 1. januar 2018 og atter andre vil tre i kraft 1. januar 2020.

1. juli 2016 gikk den opprinnelige fristen ut for kommunestyrene til å vedta om de vil slå seg sammen med andre eller ikke. De aller fleste kommunene har fattet vedtak innen fristen. Noen kommuner valgte å fortsette prosessen utover høsten, etter at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet for at kommuner kunne fatte vedtak innen årsskiftet og også på nyåret.

Innen den opprinnelige fristen 1. juli hadde 146 gjort positive vedtak om sammenslåing. Derav 63 kommuner som hadde fattet vedtak uten at enighet om sammenslåing.

Totalt har 95 kommuner i 35 sammenslåinger gjort gjensidige positive vedtak. Det betyr at ca 1/4 av Norges befolkning bor i en ja-kommune. 

Slik situasjonen ligger an i dag vil vi ha 375 kommuner i Norge per 1. januar 2020. 

Høsten 2016 kom også fylkesmennene med sine anbefalinger med utgangspunkt i de lokale vedtakene. Kommunal Rapport har laget en oversikt.  En rekke kommuner har også gjennomført folkeavstemminger om sammenslåing. Det pågår fortsatt forhandlinger, 

Stortinget vil avgjøre om det blir aktuelt å bruke tvang i kommunereformen. Ifølge en artikkel i Aftenposten ligger det an til at mellom 15 og 20 norske kommuner kan bli sammenslått ved tvang. 

I konsultasjonsordningens bilaterale møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.11.2016, framholdt KS at kommunestyrenes vedtak som hovedregel bør legges til grunn for ny kommunestruktur.