23 nye kommunenavn
Ålesund kommune er et av de navnene som blir stående etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrifter for nye kommunesammenslåinger. Foto: Scanstock

23 nye kommunenavn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

I de fleste sammenslåingene som det vedtas forskrifter om, har kommunene vært enige om hva navnet på den nye kommunen skal være. I noen av sammenslåingene har det vært ulike synspunkt. Der har statsråd Jan Tore Sanner avholdt eget møte med kommunene. Der kommunene ønsker et nytt kommunenavn, har Språkrådet gitt en rådgivende uttalelse om navnet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har myndighet til å fastsette kommunenavn, og navnene er fastsatt i tråd med kommunenes ønsker.

Avklarer formelle rammer 
Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommunene og fylkeskommunene. Totalt i kommunereformen er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 356 kommuner fra 2020.

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Her er navnet på 23 av de nye kommunene (inkludert forskrifter)

1. Moss kommune og Rygge kommune blir Moss kommune

2. Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner blir Kristiansand kommune

3. Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner blir Ålesund kommune

4. Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommuner blir Molde kommune

5. Bjugn kommune og Ørland kommune blir Ørland kommune

6. Steinkjer kommune og Verran kommune blir Steinkjer kommune

7. Klæbu kommune og Trondheim kommune blir Trondheim kommune

8. Hornindal kommune og Volda kommune blir Volda kommune

9. Finnøy kommune, Rennesøy kommune og Stavanger kommune blir Stavanger kommune

10. Granvin herad og Voss kommune blir Voss herad

11. Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune blir Øygarden kommune

12. Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad blir Ullensvang kommune

13. Balestrand kommune, Leikanger kommune og Sogndal kommune blir Sogndal kommune

14. Skånland kommune og Tjeldsund kommune blir Tjeldsund kommune

15. Eide kommune og Fræna kommune blir Hustadvika kommune

16. Fusa kommune og Os kommune blir Bjørnafjorden kommune

17. Eid kommune og Selje kommune blir Stad kommune

18. Bø kommune og Sauherad kommune blir Midt-Telemark kommune

19. Flora kommune og Vågsøy kommune blir Kinn kommune

20. Berg kommune, Lenvik kommune, Torsken kommune og Tranøy kommune blir Senja kommune

21. Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner blir Sunnfjord kommune

22. Aurskog- Høland kommune og Rømskog kommune blir Aurskog-Høland kommune

23. Skedsmo kommune, Fet kommune og Sørum kommune blir Lillestrøm kommune

Departementet vil fastsette forskrifter for de resterende kommune- og fylkeskommunesammenslåingene i begynnelsen av 2018.