Seminar om EØS-midler
16. oktober arrangerer KS et informasjonsseminar om EØS-midler. Er du interessert i programmer som kan være interessante for norsk kommunesektor, så meld deg på her. Foto: Shutterstock

Seminar om EØS-midler

Hva er EØS-midler og hvordan kan norske kommuner og fylkeskommuner benytte seg av mulighetene som ligger i EØS-programmer? KS arrangerer et seminar om muligheter i EØS-programmer 16. oktober. Seminaret sendes direkte fra kl. 10.

På seminaret får du informasjon om programmer som kan være interessante for norsk kommunesektor, med dypdykk i prosjekter i Bulgaria, Romania, Polen og Latvia. Du vil lære om muligheter for partnerskap, høre om utviklingen i mottakerlandene og møte norske kommuner som har vært partnere i prosjekter. Sammen kan vi hjelpe deg «å knekke koden» og lykkes i prosjektsamarbeid.

Utveksle erfaring
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EØS-midler finansierer prosjekter i flere områder som er relevante for norsk kommunesektor, som for eksempel sosial inkludering, godt styresett, lokal utvikling og innovasjon. Deltakelse i et EØS-prosjekt gir mulighet til å utveksle erfaringer med utenlandske kolleger, bygge kompetanse på områder som er viktige for lokal og regional utvikling og samtidig gir nye perspektiver.

KS er en av mange norske organisasjoner som jobber med utvikling og koordinering av programmer finansiert av EØS-midler, og bistår sine medlemmer i internasjonale prosjekter som de er engasjert i.

Meld deg på under her.

Elita Cakule

Elita Cakule

Fagsjef - internasjonale prosjekter