Etisk plattform for planleggere

Etisk plattform for planleggere

Den etiske plattformen skal bidra til at planleggere er bevisste på sitt samfunnsansvar, og at dette kommer til uttrykk i handling.

En arbeidsgruppe i FKP har revidert den etiske plattformen for planleggere. 

Planleggingens samfunnsoppdrag er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige gene-rasjoner, med vekt på åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Plattformen skal være en støtte i planleggerens daglige virke og et grunnlag for videreutvikling, både på individ- og organisasjonsnivå. 

Under kan du laste ned plattformen i bokmål-, nynorsk eller engelsk versjon. Print den ut og heng den opp.