Kommuneplankonferansen 2019 - kostnader

Her finner du en kostnadsoversikt for Kommuneplankonferansen 2019.

FKP - Kommuneplankonferansen 19

Kostnader:

Forforprogram/mini studietur lørdag 9.2 – søndag 10.1 formiddag

Ekstra overnatting Fredrikstad, fredag 8.2 til lørdag 9.2      sjekk med per@hotellink.no

Utgifter studietur inkl deltakeravgift kr 500                                     Kr 3 450

  • Hotell Laholmen/Strømstad, fullpensjon i enkeltrom                     

bevertning, buss, båt mm v/20 deltaker                                                                                                                                                   

Forprogram  søndag 10.2, ettermiddag og kveld: Halden og Festningen

Kongshallene, Ettermiddag/kveld: middag m/en drikke mm       kr  950

Hovedprogram 11. og 12.2 Halden Kulturhus

Alternativ 1: 2 dagpakker:                                                     kr 1 590

Alternativ 2: 2 dagpakker og festmiddag mandag 11.2:                   kr 2 515

Alternativ 3: Hotell 1 døgn inkl fullpensjon + en dagpakke: kr 3 440

Alternativ 4: Hotell 2 døgn:                                                   kr 4 365

Etterprogram 12.2 – fra kl 1415

Tilpasset flybusser og tog fra Råde (ev Moss)mot Oslo-Gardermoen

Halden reaktor og Industribedriften Norske skog Saugbruk

innvirkning på byliv og sentrumsutvikling i Halden                          kr 250 inkl mva

Deltakeravgift

Deltakeravgift medlemmer innen 18.12:                                          kr 2 800 + mva= kr 3 500

Deltakeravgift ikke medlemmer innen 18.12:                                              kr 3 800 + mva= kr 4 750

Deltakeravgift medlemmer etter 18.12:|                                         kr 3 800 + mva= kr 4 750

Deltakeravgift ikke medlemmer etter 18.12 :                                   kr 4 800 + mva= kr 6 000

Ved to eller flere deltakere fra samme arbeidsgiver går alle for medlemspris,

som over. Den 4. deltaker betaler ikke deltakeravgift

Medlemskap i Fkp har en årsavgift kr 350.