Innlegg fra bygningsloven 50 år
Foto: Terje Pettersen

Innlegg fra bygningsloven 50 år

Her finne du innleggene fra markeringen for bygningsloven 50 år, på litteraturhuset 18 juni. Et FKP/Norsk BOBY arrangement

Program

 

Ideen om planlegging siden 1965 v/prof. Nils Aarsæther

 


1980-tallet. Refleksjoner fra en brytningstid. Ved tidl. Byrådsleder i Oslo, Hans Svelland

 

 

Utfordringer ved forarbeidet til plan- og bygningsloven 2008, ved prof. Hans Chr. Bugge

Kan loven forbedres? ved forsker Gro Sandkjær Hanssen (prosjektleder EVAplan 2008)