Etter- og videreutdanning i arealplanlegging på NMBU

Målgruppen for kurset er planleggere og saksbehandlere i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, andre statlige etater, samt planleggere i konsulentfirmaer.

https://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/4833

Kurset gikk for første gang i 2014, gikk også i  2015 med bra oppslutning og resultat. 

100 % nett-basert kurs, men tilbud om to 1-dags samlinger på Ås.  For nytilsatte planleggere og andre som trenger en oppfrisking.  kompetansegivende, 10 stp i på universitetet på Ås (NMBU).

Søknadsfrist: 1. juli 2016

Kursstart: 29. august. https://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/4833