Bygningsloven 50 år, feiring på litteraturhuset

Bygningsloven 50 år, feiring på litteraturhuset

Bygningsloven 50 år! 18. juni 2015 er det 50 år siden Bygningsloven ble vedtatt. Dette ønsker Forum for Kommunal Plan-legging (FKP) og Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) å markere gjennom et arrangement på Litteraturhuset i Oslo på dagen 50 år etter. 

Vi vil markere 50 år med norsk samfunns- og arealplan-legging og den rollen plan- og bygningslovgivningen har spilt i utviklingen av dagens samfunn. Dette er kvelden for alle som elsker plan- og bygningsloven!
Tid og sted: Litteraturhuset Oslo, 18. juni 2015 fra kl 17:00

 

for påmelding, send epost til eva.faengsrud@ks.no