Nordisk toppmøte om lokal kulturpolitikk
Målgruppen for toppmøtet i Malmö i mai er kulturpolitikere og andre kulturpolitiske aktører fra de nordiske landene. Bildet er fra operaoppsetningen Handelsreisende Pedro Querinis farefulle reise og forlis på Røst i 1432. Foto: Siv Dolmen

Nordisk toppmøte om lokal kulturpolitikk

Hvilken rolle bør kommuner og regioner spille i det nordiske kulturpolitiske samarbeidet? Og hva er de kulturpolitiske utfordringene i Norden i dag og i framtida? Det skal diskuteres under det nordiske kulturpolitiske toppmøtet i Malmö 8.-9. mai 2018.

Toppmøtet arrangeres av KS’ søsterorganisasjon Sveriges Kommuner och Landsting og Region Skåne, i samarbeid med det svenske kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond.

Målgruppen er kulturpolitikere og andre kulturpolitiske aktører fra de nordiske landene.

Gunn Marit Helgesen deltar
Sammen med ledere i andre nordiske kommuneorganisasjoner skal KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen delta i en paneldebatt om lokale og regionale utfordringer i kulturpolitikken under konferansen. 

Blant innlederne i konferansen finner en blant annet Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke og direktør i Nordisk Kulturfond Benny Marcel. Norges kulturminister Trine Skei Grande deltar i et panel på dag to av konferansen.

Les mer om kulturtoppmøtet, med lenke for påmelding her.

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering

Ann Evy Duun

Ann Evy Duun

Rådgiver/Prosjektleder