Utdanningsnettverket på tur til Brussel
KS Utdanning utenfor EU-kommisjonen i Brussel. Foto: Stig Bang-Andsersen

Utdanningsnettverket på tur til Brussel

KS sitt utdanningsnettverk med ansatte i utdanningsavdelingen og regionene var nylig på studietur til Brussel i forbindelse med utdanningskonferansen "Globale trender - Utdanning 2030".

Nettverket fikk innledningsvis en introduksjon til EU-institusjoner, historikk og innsatsområder for KS' Europakontor i Brussel ved leder Åse Erdal.

Det ble også tid til nyttig erfaringsutveksling og status fra våre svenske og finske søsterorganisasjoner SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) og Kommunförbundet/Kuntaliitto. Her ble også relevante utfordringer utdanningssektoren står ovenfor diskutert.

Senere på dagen startet todagerskonferansen "Globale trender - Utdanning 2030" i regi av KS Agenda med rundt 100 påmeldte fra Norge.

Her deltok hele utdanningsnettverket i KS, samt mange skolefolk fra hele landet. Det ble tegnet et alvorlig bilde av Europa, og budskapet til de som arbeider med utdanning var å vektlegge den brede kompetansen i utdanningen. Elevene trenger å styrke selve læringen og oppøve sin motivasjon for å gjennomføre. Skolen må jobbe med det sosiale miljøet og samarbeid. Vi må bygge fellesforståelse og verdsette mangfold, og verne om demokratiske verdier.

Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved den norske EU-delegasjonen, Ingrid Schulerud fortalte forsamlingen at det er dramatiske tider i Europa, som også er relevant for innholdet i skolesektoren. 

Innledere fra organisasjonene OECD, Education International og Ungt Entreprenørskap Europa hadde et felles budskap på konferansen; elevene må lære mer enn å lese, skrive og regne. Både kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier er viktige deler av framtidas kompetanse.

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati