Telemarksordførerne oppdaterte seg på europapolitikk
Ordførere, varaordførere og fylkesordfører fra Telemark representert framfor EU-kommisjonen i Brussel. Foto: Gunnar Bendixen.

Telemarksordførerne oppdaterte seg på europapolitikk

Siste uken i mai var et tyvetalls ordførere, varaordførere og fylkesordføreren i Telemark i Brussel for å oppdatere seg på aktuelle EU/EØS-saker og europapolitikk.

Det var KS Telemark som organiserte samlingen, og var representert med bl.a fylkesstyreleder Jørund A. Ruud.

Programmets hovedmålsetning var å synliggjøre og eksemplifisere hvorfor EU og EØS er relevant for norsk kommunesektor.

Under oppholdet var ordførerne i møter med representanter fra EFTA, EU-kommisjonen, Norges delegasjon til den Europeiske Union, KS' Europakontor og Osloregionens Europakontor, Tema som ble diskutert var migrasjon og flyktningsituasjonen, regionpolitikk og EU-programmer, EØS-avtalen, EUs digitale agenda og arbeid med fagopplæring samt politikkpakken om sirkulær økonomi.

Jan Erik Innvær, regiondirektør for KS Buskerud, Telemark og Vestfold, fikk i etterkant positive tilbakemeldinger fra deltakerne.
-Det oppfattes som viktig og nyttig å oppdatere seg på europapolitikk, og se sammenhenger med politikkutformingen i Brussel og virkelighet i egen kommune/fylkeskommune, sier Innvær.

Nederst på siden kan en laste ned presentasjonene som ble gitt under samlingen. Ønsker du å planlegge studiebesøk til Brussel , finner du en egen side for dette her.

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati