Tanker etter tre måneder som hospitant i Brussel

Tanker etter tre måneder som hospitant i Brussel

-Takk for meg som hospitant! Jeg blir overveldet når jeg ser tilbake på hvor mye jeg har fått være med på, sier Ingrid Elisabeth Kåss, som til daglig arbeider som utviklingssjef i Porsgrunn kommune, etter tre måneder som hospitant hos KS i Brussel.

De tre månedene har vært inspirerende, utfordrende, lærerike og ikke minst spennende, fortsetter hun.

Vi ber henne fortelle litt om hvordan «hverdagene» i Brussel har vært.

Her på kontoret ble jeg inkludert i arbeidsfellesskapet og involvert i arbeidet fra dag én. Da jeg kom den 14. september, hilste jeg på de andre landenes kontorer som er representert i «vår» etasje i Det europeiske Kommunenes Hus: Estland, Skottland, Island, Finland, Latvia, Sverige og Danmark. Hver fredagsmorgen hadde vi frokostmøter som gjorde at kjennskapet med, og kunnskapen om, de andre ble utvidet. Veldig hyggelig.

Dette har vel vært en spesiell tid å bo og arbeide i Brussel, etter terrorangrepet i Paris og en periode med høyeste beredskapsnivå?

På en måte var jeg forberedt på noe «unntakstilstand». 9. september ga President Jean-Claude Junker sin tale STATE OF THE UNION hvor han påpekte: This is no time for business as usual.. Selvsagt var det en noe spesiell stemning da trusselnivået var på topp, på nivå fire. Det var mye tilstedeværelse av militære. Men alle var opptatt av å holde humøret oppe, så på jobben var stemningen som alltid, god.

Hva har du deltatt på i perioden?

Jeg har representert KS i flere sammenhenger, blant annet i møter og ved å gi informasjon til besøkende fra Norge. Jeg kan bare nevne et utvalg av nettverk, møter og seminar jeg har vært med på disse få månedene:

Møte med forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, møter i Osloregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, Trøndelags Europakontor, Vest-Norges Europakontor, Stavangerregionens Europakontor og Nord-Norges Europakontor. Det er jevnlig kontakt med disse.

I tillegg har vi deltatt ut mot andre europeiske lands nettverk for å knytte kontakter, som Elan, European Local Authority Network. Særlig fokus for arbeidet sammen med våre europeiske samarbeidspartnere har vært Managing Migration, Terror and Radicalization, Circular Economy, Gender Equality, Economic Growth and Employment.

KS deltar på jevnlige og gjensidige informasjonsmøter med Den norske EU-delegasjonen i Norway House. Dessuten har vi hatt besøk på KS-kontoret av den norske ambassadøren til Belgia, Ingrid Schulerud og den nye presidenten i ESA, Sven Erik. Svedman.

EØS EFTA Forum hadde sitt møte i november. Jeg deltok også på en EFTA-konferanse om den vanskelige situasjonen EU befinner seg i, med den talende tittelen «The European Project in Turbulent Times». Nå i desember var det møte mellom partene i arbeidslivet i kommunal sektor i Europa, Sectoral Social Dialogue Committee for Local and Regional Government. Dette er eksempler på fora hvor KS er en viktig bidragsyter.

Hvordan ser du på den jobben som gjøres for KS i sentrum for europeisk politikk?

KS har svært gode representanter i Åse Erdal og Stig Bang-Andersen. De ivaretar KS sine oppgaver som kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, sammen med aktører i Brussel og hjemme i Norge.  Vi er jo som kjent, både innenfor og utenfor EU, og det er viktig å følge med og påvirke der vi kan.

Hun planlegger nå en studietur for administrasjonsutvalget i sin egen kommune, Porsgrunn,

Det betyr at jeg får komme tilbake til Brussel om ikke alt for lenge, smiler hun. Dessuten jobber vi nå i Porsgrunn kommune sammen med Høgskolen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Telemark med å utforme en søknad til EU-programmet for sosial innovasjon.

Ingrid har gjort seg kjent med mange av byens fine gallerier og museer i tiden hun har vært hospitant, hun har også vært på konserter, teater og boklanseringer. Hun har tatt tog til nabobyene og sett seg rundt i helger og på fridager. På spørsmålet om det er noe spesielt hun vil framheve, svarer hun:

Både Lille, Antwerpen, Brugge, Gent og Mons har jeg besøkt og beundret. Fine på hver sin måte, men det mest eksotiske jeg har opplevd når det gjelder fritidssysler må være at jeg meldte meg inn i Brontë Society Brussels, for du visste vel at søstrene Charlotte og Emily Brontë hadde et opphold i denne byen og at innholdet i Villette er basert på Charlottes erfaringer herfra?

Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS