Studiebesøk til Brussel
Fylkesrådmannkollegiet utenfor Berlaymont-bygningen i Brussel, setet for EU-kommisjonen. Foto: Stig Bang-Andersen

Studiebesøk til Brussel

På disse sidene finnes relevant informasjon for deg som planlegger et studiebesøk til Brussel.

I Brussel kan du møte mennesker som arbeider i – og med EU og Europa i ulike sammenhenger og på ulike områder. Et studiebesøk i Brussel vil kunne bidra til å vise sammenhengen mellom den europeiske og det norske forvaltningen. Man kan også få ideer om hvordan man kan benytte muligheter i europeiske nettverk, arenaer og programmer for å løse kommunale oppgaver.

På denne siden finnes relevant informasjon for deg som planlegger et studiebesøk til Brussel enten det er for kommuner, fylkeskommuner, kommunale bedrifter som vil arrangere studietur selv - eller som utgangspunkt for å engasjere eksterne arrangører.

Nyttig å vite før man starter planleggingen
Det er verdt å merke seg at august måned er feriemåned i Belgia. Det kan derfor være en utfordring å få avtale med ressursmiljøer på denne tiden av året. 
Dersom din organisasjon tilhører et av de seks norske regionkontorene i Brussel, kan det være nyttig å kontakte dette, eller KS i ditt eget fylke for å få innspill for et regionalt tilsnitt.

European Week of Regions and Cities (Open Days) 
Dette er regionenes uke i Brussel, der også representanter fra norsk kommunesektor benytter mulighetene som ligger i seminardeltakelse eller avholder egne møter med europeiske partnere. Mer informasjon på arrangementers nettsider.

Praktisk tilrettelegging i Brussel
For den praktiske tilretteleggingen med bestilling av hotell, måltider, transport og omvisninger, kan man ta direkte kontakt med reisebyråer i Norge. Det er flere aktører i Brussel som også tar arrangementsoppdrag. En av disse er EuroNord som er svensktalende.

EuroNord International
Kerstin Larsson- Godfrey
Tel +32 2 648 65 27
Fax +32 2 648 52 84
E-post euronord@skynet.be 

Institusjoner og kontakter
Institusjoner og norske aktører i Brussel

Annen relevant informasjon
Hvis det er ønske om ytterligere assistanse til arrangement, vil KS-Agenda også kunne utvikle tilbud.

Det kan være nyttig å ta utgangspunkt i planleggingsskjemaet som det er lenket til under når en skal kontakte mulige innledere.