På gang i EØS

På gang i EØS

KS ønsker med heftet «På gang i EØS» å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet, som vil få innvirkning på norsk kommunesektor.

I heftene som KS utgir årlig, gis en oversikt over noen viktige saker i EU som kommer til å få betydning for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper.

Kommunesektoren har som kjent betydelig ansvar for å følge lover og regler utviklet i EU. Dette skjer gjennom EØS-avtalen, som gjør Norge til fullt medlem av EUs indre marked, og sakene i dette heftet får derved direkte betydning i Norge. Det gjelder ikke minst rammebetingelser som KS ønsker å informere om og kunne påvirke.

 
På denne siden finner du alle utgavene av "På gang i EØS" i skjermversjon tilpasset nettbrett. Dersom du ønsker å skrive ut, kan du åpne pdf-filene i menyen under