På gang i EØS: Nytt politisk lederskap i EU
Presidenten i Europakommisjonen, Jean Claude Juncker, gratulerer den gjenvalgte presidenten i Europaparlementet, Martin Schultz.

På gang i EØS: Nytt politisk lederskap i EU

Nytt politisk lederskap på plass. Avfallspolitikk som bidrar til en kretsløpsøkonomi. Nytt mål for energieffektivitet. Dette er noen av temaene du kan lese om i høstens utgave av «På gang i EØS».

Denne utgaven har fått tittelen «Nytt politisk lederskap i EU», for å synliggjøre at høstens arbeid preges av det politiske spillet rundt utnevning av det nye lederskap i Parlamentet, Kommisjonen og Det europeiske råd. Det er også nominert ny «utenriksminister» og 27 nye kommissærer. For første gang har partipolitisk tilhørighet vært avgjørende for utnevning av president i Kommisjonen.

Vi ønsker med heftet "På gang i EØS" å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet, som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. Det kan skje ved at eksisterende regelverk endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger (programmer), som norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i.

Heftet er delt inn i følgende kapitler:

  1. "Tilstandsrapport" i EU og EØS
  2. Offentlige anskaffelser og støtte
  3. Arbeidsliv
  4. Miljø, klima og energi
  5. Transport
  6. IKT
  7. EU-programmer og EØS-midlene

Ønsker du mer utfyllende informasjon, kan du gå inn her, eller ta kontakt med fagpersonene som står oppført i tilknytning til hver artikkel.

Under finner du lenke til en pdf-versjon av heftet. God lesing!

På gang i EØS - høsten 2014