På gang i EØS – mot en felles europeisk energipolitikk
Finansminister Siv Jensen møtte EUs kommissær for konkurranse, Margrethe Vestager i Brussel. Tema for møtet var ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (Bilde: Anders Aalbu/EU-delegasjonen)

På gang i EØS – mot en felles europeisk energipolitikk

Radikalisering og ekstremisme, nye arbeidstidsordninger, innovative innkjøp og europeisk bankunion og energiunion er noen av temaene du kan lese om i vårens utgave av «På gang i EØS».

Heftet gir en oversikt over noen viktige saker i EU våren 2015 som kommer til å få betydning for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. Kommunesektoren har som kjent betydelig ansvar for å følge lover og regler utviklet i EU. Dette skjer gjennom EØS-avtalen, som gjør Norge til fullt medlem av EUs indre marked, og sakene i dette heftet får derved direkte betydning i Norge. Det gjelder ikke minst rammebetingelser som KS ønsker å informere om og kunne påvirke.

Vi ønsker med heftet «På gang i EØS» å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet, som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. Det kan skje ved at eksisterende regelverk endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger (programmer), som norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i. 

Heftet er delt inn i følgende kapitler:

  1. "Tilstandsrapport" i EU og EØS
  2. Offentlige anskaffelser og støtte
  3. Arbeidsliv
  4. Miljø, klima og energi
  5. Transport
  6. IKT
  7. Utdanning
  8. Økonomi
  9. EU-programmer og EØS-midlene
  10. Annet europeisk samarbeid

Ønsker du mer utfyllende informasjon, kan du gå inn på www.ks.no/europa, eller ta kontakt med fagpersonene som står oppført i tilknytning til hver artikkel.

Under finner du lenke til en pdf-versjon av heftet. God lesing!

På gang i EØS: Mot en felles europeisk energipolitikk
Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS