Organisasjoner for det lokale og regionale Europa

I oversikten nedenfor er det listet opp en del nyttige lenker for informasjon om kommuner og EU/EØS. 

Organisasjoner for det lokale og regionale Europa

 Andre europeiske lokale og regionale lenker

 Organisasjoner for kommuner og regioner rundt om i verden

 Organisasjoner hvor KS er medlem

 Partene i arbeidslivet på europeisk nivå

 Programmer

 Norske aktører i Brussel

 Norske sider om EU/EØS

 Europeiske informasjonssider

 EFTA

 EUs institusjoner