Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Desember 2015

Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Desember 2015

Dette er en oppdatering med artikler fra ks.no/europa fra Desember 2015

Følg oss på Twitter!
Vi legger nå jevnlig ut små og store nyheter på Twitter. Titt innom siden og følg oss gjerne på http://twitter.com/KSeuropa

På dagsorden i Europa 2016
Kommisjonens arbeidsprogram kommende året har temaer og saker kommuner og fylkeskommuner arbeider aktivt med.
Les mer her

Godt gjennomslag i Paris-avtalen
- For kommunesektoren kan vi trygt fastslå at den utgjør et gjennombrudd. For første gang anerkjenner nasjonalstatene viktigheten av å engasjere alle forvaltningsnivåer i arbeidet med utslippskutt og klimatilpasning. Dermed legges det til rette for å involvere kommunene sterkere i de enkelte lands klimastrategier sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.
Les mer om avtalen her

60 prosent av norske kommuner deltok i EU-programmer
Fram til nå har det manglet systematisk kunnskap om hvor mange kommuner/fylkeskommuner som deltar eller har deltatt, hvorfor de engasjerer seg i dette arbeidet, og ikke minst hvilke resultater som oppnås ved deltakelse. NIBR har på oppdrag fra KS undersøkt forrige programrunde 2007-2014. Deltakelse oppleves hovedsakelig som givende og lærerikt, men realisering av nytte krever god prosjektstyring og en plan for implementering i organisasjonen.
Les mer om rapporten her

Utdanningskonferanse i Brussel
Det er fortsatt noen ledige plasser på KS Agendas utdanningskonferanse i Brussel 10.-11. mars 2016, som har tittelen Globale trender - Utdanning 2030.
Klikk her for program og påmelding

Lokale folkevalgte diskuterte klima, migrasjon og handelsavtaler i EØS EFTA-forum
Med EØS EFTA-forum får norske lokalpolitikere større innvirkning og nye kanaler til innflytelse på utforming av lover og regelverk i Brussel som finner veien til fylkesting og kommunestyrer gjennom EØS-avtalen. I slutten av november møtte EØS EFTA Forum EFTAs parlamentarikerkomite i Brussel hvor mulige konsekvenser  av ny frihandels- og investeringsavtale mellom USA og EU ble diskutert. Forumet behandlet også en sak hvor viktigheten av samarbeid og samråd med lokale og regionale myndigheter i utforming og gjennomføring av nye klimastrategier ble understreket.

Fortsatt satsing på kretsløpsøkonomi
EU-kommisjonen kom nylig med sin politikkpakke på kretsløpsøkonomi, "Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy" som inneholder en rekke forslag til nye, bindende mål på avfallsområdet. Les mer om her.

EU-ambassadører besøkte KS
29 europeiske land var representert da KS orienterte om viktige saker for norsk kommunesektor. Les mer her.

Utlysning for norsk hospitering i Russland 2016
For syvende gang inviterer KS ansatte i offentlige og statlige virksomheter i Norge til hospitering i Russland. I år er datoene satt til 13. - 24. april 2016 og søknadsfrist er 7. februar. 

Charter om likestilling
Pilotprosjektet "Developing indicators for the European Charter of women and men in local life" trakk fulle hus i Brussel Rådhus
Les mer her

Ønsker du å øke din kompetanse?
Et nytt og oppdatert kompetanseprogram om norsk kommunesektor og EU/EØS starter opp høsten 2016. Les mer om programmet her

God jul og nyttår!
Til slutt benytter vi anledningen til å takke for året som har gått og ønske alle en riktig god jul og godt nytt år! :-)
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati