Nytt fra KS Europakontor i Brussel - November 2015

Nytt fra KS Europakontor i Brussel - November 2015

Dette er en oppdatering med artikler fra ks.no/europa fra oktober / november 2015

Ny FoU om kommunesektoren og EU-programmene
Hvordan bruker kommunesektoren EU-programmene? Hvor mange kommuner og fylkeskommuner deltar, og hvilken nytte har de av EU-programmene? Dette har NIBR undersøkt på vegne av KS og resultatet presenteres på frokostseminar i Oslo tirsdag 10. november kl. 08.30-10.00. Møtet finner sted i Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo. Det er begrenset med plasser, men møtet vil også bli strømmet via KS sine nettsider.
 

Delta på workshop og bli inspirert til innovasjon!
På vegne av FINN-EU (KS, Forskningsinstituttenes fellesarena og Abelia) inviterer KS kommuner og fylkeskommuner til et arbeidsverksted 11.november for økt forsknings- og innovasjonssamarbeid. Formålet med samlingen er å koble interesserte i kommunesektoren med FoU-miljøer og virksomheter i et trekantsamarbeid som kan resultere i utvikling av prosjektideer.
Les mer og meld deg på her

 
 

Hva står på agendaen for arbeidslivets parter i Europa?
Arbeidslivets parter ønsker å bidra til økonomisk vekst i Europa og kaller sitt treårige arbeidsprogram «Partnerskap for inkluderende vekst og sysselsetting».
Les mer her


Fylkesrådmannskollegiet på studietur til Brussel
Utdanning, samferdsel, innovasjon og forskning stod på dagsorden da fylkesrådmennene besøkte Brussel i september.
Les mer her
 

Utvidede deltakelsesmuligheter i EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon
Norge har gjennom vedtak i Stortinget utvidet deltakelsen i EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) til også å omfatte PROGRESS-aksen. Fra tidligere deltar Norge i EURES-aksen et program tidligere bestående av tre separate finansieringsmekanismer.
Les mer herØnsker du å hospitere i EU-kommusjonen?
Gjennom programmet National Experts in Professional Training har Norge tre plass til tre hospitanter for praksisopphold i Kommisjonen eller EUs utenrikstjeneste (EEAS). Praksisoppholdet vil ha en varighet på fra tre til fem måneder, og med oppstart 1. eller 16. mars 2016
Les mer her

 

Ønsker du å motta disse oppdateringene på e-post?
Vi sender med jevne mellomrom ut oppdateringer på e-post.
Klikke her for å melde deg på

 

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati