Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Mars 2016

Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Mars 2016

Dette er en oppdatering med artikler fra ks.no/europa fra mars 2016.

KS og regionkontor i Brussel samarbeider om lynkurs i EU/EØS for folkevalgte
- Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til?
Dette er spørsmål KS og de seks norske regionkontorene i Brussel ønsker belyse i et nytt lynkurs for folkevalgte om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor med oppstart til sommeren. Les mer og meld deg på her.


Fortsatt ledige plasser på Europeisk kommunalkongress i april
20. – 22. april 2016 er det ventet om lag 1 000 politiske og administrative ledere fra hele Europa til kommunalkongress på Kypros. Der skal byer, kommuner og regioner diskutere lokale og regionale visjoner for Europa i 2030. Les mer og meld deg på her.

Globale trender - Utdanning 2030 - Hva må elevene lære i dag for å lykkes i morgen?
Dette spørsmålet reflekterte leder ved KS Brussel, Åse Erdal, i Nationens spalte "EU-tanker" i etterkant av utdanningskonferansen forrige uke. Les hele kronikken her.
Her deltok skolefolk fra hele landet samt hele utdanningsnettverket i KS. Det ble tegnet et alvorlig bilde av Europa, og budskapet til de som arbeider med utdanning var å vektlegge den brede kompetansen i utdanningen. Les mer.


Hva har offentlige anskaffelser, leverandørutvikling og innovasjon med EU år gjøre?
Det var spørsmål som ble besvart da Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser var på studietur til Brussel for å øke sin kompetanse om EU/EØS og beslutningsprosessene opp mot anskaffelser og innovasjon. Les mer her, og last ned presentasjonene.

Europapolitisk forum drøftet kretsløpsøkonomi og sjøtransport
Europapolitisk forum var samlet til møte i Oslos Rådhus 27. januar. Møtet, som var det siste for KS sine representanter før nye blir oppnevnt for en ny periode, hadde sirkulær økonomi og transportpolitikk og EU som hovedtema. Les mer.

Likestilling er grunnleggende del av europeiske verdier
Med sin nærhet til innbyggerne har kommuner og regioner en særlig rolle i å fremme kvinners rettigheter i Europa og resten av verden. Les mer og se charteret fra CEMR her.

Europaminister Elisabeth Aspaker møtte KS
EØS-avtalen har stor betydning for norske kommuner og fylkeskommuner. God informasjonsflyt og samhandling mellom Regjeringen og kommunesektoren var tema da europaminister Elisabeth Aspaker besøkte KS tidligere i vinter. Les mer.

Europeisk kommunal sektor om TISA og TTIP
Leder for KS Europakontor Brussel innledet da 18 fagorganisasjoner inviterte til debatt om de nye internasjonale handels- og tjenesteavtalene i Oslo. Les mer og last ned presentasjoner her.

Migrasjon er den nye normalen
Det mener forfatter Loveleen Rihel Brenna, som var innleder på CEMR-EPSU seminaret om «Migration», som ble holdt i Berlin. Les mer.

Ønsker du å øke din europakompetanse?
Et nytt og oppdatert kompetanseprogram om norsk kommunesektor og EU/EØS starter opp til høsten. Les mer om programmet og meld deg på her.

Følg oss på Twitter!
Vi legger nå jevnlig ut små og store nyheter på Twitter. Titt innom siden og følg oss gjerne på @KSeuropa

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati