Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Juni 2016

Nytt fra KS Europakontor i Brussel - Juni 2016

Dette er en oppdatering med artikler fra ks.no/europa fra juni 2016.

Meld deg på kompetanseprogrammet om kommunesektoren og EU/EØS
Storbritannia har stemt for å gå ut av EU. Krav om folkeavstemninger fremmes i flere av medlemslandene. Hva blir konsekvensene av Brexit for Europa, Norge og kommunal sektor? Dette kan du lære mer om på EU-kurset som planlegges til høsten. Les mer og meld deg på her.
Se også nyhetsartikkel fra EU-delegasjonen, som omhandler kurset.

Europarådstopp på besøk i KS

Generalsekretær Andreas Kiefer i Europarådets Kongress for lokale og regionale myndigheter, møtte forrige uke styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen, og adm.dir. Lasse Hansen. Europarådet uttrykte bl.a bekymring for at det ikke eksisterer en juridisk mulighet for kommunene til å utfordre beslutninger tatt av statsforvaltningen i Norge. Les mer.

EØS EFTA-forum diskuterte aktuelle tema på Island
Sirkulærøkonomien, flyktninger, handelsavtaler og EØS-midlene var tema som ble diskutert i det trettende møtet til EØS EFTA-forum for lokalt og regionalt folkevalgte i EØS/EFTA-landene. Nye navn er også på plass i den Norske delegasjonen, som nå har overtatt lederskapet. Les mer.

Ny agenda for ferdigheter for Europa
Forslaget til New Skills Agenda for Europe ble lansert av Europakommisjonen 10. juni 2016. Formålet med den nye agendaen er å øke kvaliteten og relevansen på de ulike ferdighetsområdene, gjøre kompetansen mer synlig og sammenlignbar og legge til rette for bedre og riktigere karrierevalg. Les mer.

Hvordan forstå begrepet offentlig støtte?
Europakommisjonen gir tolkning av når bruk av offentlige midler omfattes av regelverket om offentlig støtte. Regionkomiteen mener tjenester av allmenn interesse bør unntas fra regelverket. Les mer.

Utvikling i forhandlingene om TTIP og TISA – og diskusjonene rundt
I denne oppdateringen kan du lese at Regionkomiteen i EU og Europaparlamentet er krystallklare på at offentlige tjenester ikke har noen plass i handelsavtaler og forhandlinger om slike.


Reform av asylsystemet i EU

EU-kommisjonen la forrige måned fram et forslag om en reform av det felles europeiske asylsystemet. Reformen skal bidra til et mer rettferdig, effektivt og bærekraftig system for fordeling av asylsøknader blant medlemsstatene. Les mer.
Her kan du også sjekke status for fordeling og bosetting av flyktninger i Europa.

Telemarksordførerne oppdaterte seg på europapolitikk
Siste uken i mai var et tyvetalls ordførere, varaordførere og fylkesordføreren i Telemark i Brussel for å oppdatere seg på aktuelle EU/EØS-saker og europapolitikk. Tema som ble diskutert var migrasjon og flyktningsituasjonen, regionpolitikk og EU-programmer, EØS-avtalen, EUs digitale agenda og arbeid med fagopplæring samt politikkpakken om sirkulær økonomi. Les mer.

Blogget om livet i Brussel

Gunnar Bendixen, som til vanlig er regiondirektør i KS Midt-Norge, har de tre siste månedene hospitert ved KS' Europakontor i Brussel. Under oppholdet har han blogget om hvordan han har opplevd å både arbeide og bo i EU-hovedstaden. Les mer.
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati