Ny kunnskap gjennom hospitering i Brussel
Jan Inge Tungesvik har hospitert tre måneder ved KS' kontor i Brussel. Bilde: Åse Erdal.

Ny kunnskap gjennom hospitering i Brussel

KS har i lengre tid hatt en flittig brukt hospiteringsordning for sine medlemmer og for egne ansatte. Hospiteringsperioden er på tre måneder.

Denne våren har Regiondirektør i Agder, Jan Inge Tungesvik, vært hospitant og det naturlige spørsmålet er: Hvordan har oppholdet vært og hva var målet med å bruke tre måneder i Brussel? 

«Når du kommer til Brussel får du veldig fort følelsen av å være i et storpolitisk sentrum og i en by der nettverk mellom mennesker, organisasjoner og interesser utvikles. Utrykket «bratt læringskurve» er lett å ty til, en læring som skjer aller mest gjennom kontakt med mennesker jeg treffer og blir presentert for. KS Brusselkontor har utviklet denne ordningen og lagt forholdene til rette på en forbilledlig måte,» sier Tungesvik. 

«For egen del har jeg, i tillegg til generell EU kompetanse, fått med meg ny kunnskap om EUs forsknings og utviklingsprogrammer. Vi tar nå noen initiativ for å legge til rette for at vår sektor i enda større grad enn tidligere benytter seg av disse. KS FoU har pt et prosjekt der vi skal se på hva norske kommuner og fylkeskommuner har deltatt i og hva slags utbytte dette har gitt.

Det gir også en ekstra verdi for egen del at jeg får være med å tilrettelegge for besøk fra våre medlemmer. Mange er nysgjerrige på hva EU betyr for deres virksomhet og vi hjelper delvis med å legge opp program, delvis holder KS i Brussel foredrag om aktuelle temaer.»

Det høres ut som du kan anbefale Brussel og EU kunnskap for flere?

«Min anbefaling er: Søk mer EU kunnskap, søk gjerne på opphold som hospitant og les i hvert fall «På gang i EØS» som KS-kontoret gir ut med jevne mellomrom,» avslutter Tungesvik som reiser hjem juni og overlater stafettpinnen til Ingrid Elisabeth Kåss fra Porsgrunn Kommune.

Les mer om KS hospiteringsordning her

Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS