Kommunesektoren øker EU-kompetansen
Kursdeltakere 2016/17 på taket av Norges Hus i Brussel etter møter med Norges delegasjon til EU. Foto: Simon K. Jóhannsson

Kommunesektoren øker EU-kompetansen

25 studenter fra kommuner, fylkeskommuner og staten deltar i kompetanseprogrammet om kommunesektoren og EU/EØS. Programmets tre moduler gir kunnskap og innsikt om EU/EØS, og gjør deltakerne rustet til å jobbe med EØS-relaterte saker i egen virksomhet.

Etter et par års pause, er kompetanseprogrammet om norsk kommunesektor og EU/EØS godt i gang. Studentene er alt fra saksbehandlere til ordførere fordelt på 18 forskjellige virksomheter.

Fellesnevneren er at deltakerne ønsker å øke sin kompetanse i EU-relaterte saker som de enten direkte eller indirekte møter i arbeidshverdagen. Rundt 70 prosent av sakene i kommunestyre- og fylkestingsmøter blir berørt av EU/EØS, viste en undersøkelse NIBR gjennomførte i 2008.

Europautredningen fra 2012 viste til at kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men at det kan være krevende for sektoren å gjennomføre og etterleve reglene. Kompetanseprogrammet tilbyr derfor økt innsikt i linker mellom kommunene og EU, hvordan lovgivningsprosessene foregår, samt Norges muligheter for påvirkning.

Programmet beskriver den kommunale hverdagen med EU/EØS. Over tre moduler og med samlinger på Lillehammer, i Brussel og Oslo får deltakerne innsikt i de muligheter og snubletråder som ligger i EUs politikk og regelverk. Generell kunnskap om EU og EØS-systemet er basis i kurset, sammen med konkrete eksempler på regelverk, deltakelse i ulike EU-programmer, kommunalt handlingsrom med mer.

3.-8. desember 2016 var studentene i Brussel og deltok i møter i EU-parlamentet, Rådet, og med representanter fra EU-kommisjonen. I møte med forskjellige fagråder ved Norges delegasjon til EU fikk deltakerne innsikt i dagsaktuell europapolitikk med relevans for Norge. Det ble også tilbrakt en dag hos EFTA med en grundig innføring i hvordan EU-rettsakter innlemmes i EØS-avtalen, og hvordan ESA og EFTA-domstolen ser til at regelverket etterleves.

Kursdeltakere i møte med Den europeiske unions råd
Kursdeltakere i møte ved Den europeiske unions råd. Foto: Stig Bang-Andersen

Kurset er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer som bidrar faglig underveis, og over halvparten av deltakerne planlegger å ta eksamen som leder til 15 studiepoeng som kan brukes som ledd i masterutdanning. KS Agenda står for den praktiske tilretteleggingen.

Nytt kurs med oppstart høsten 2017 er nå under planlegging, og interesserte kan allerede nå melde sin interesse til ks.brussel@ks.no for spørsmål om deltakelse.