Innkjøpsnettverk på studietur til Brussel
Innkjøpsnettverket samlet utenfor Europaparlamentet i Brussel. Foto: Stig Bang-Andersen

Innkjøpsnettverk på studietur til Brussel

I januar var vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser på studietur til Brussel for å øke sin kompetanse om EU/EØS og beslutningsprosessene opp mot anskaffelser og innovasjon.

Nettverket har tidligere hatt tre samlinger i Bergen og har bestått av innkjøpere fra seks kommunale og fylkeskommunale organisasjoner på vestlandet.

Målet med turen var blant annet å etablere kontakt med relevante aktører i europeisk kommunesektor og EU/EFTA-institusjoner samt få informasjon om pågående interessearbeid.

Gruppen fikk høre om EU/EØS og KS’ interessepolitiske arbeid i Brussel på anskaffelsesområdet på vegne av kommuner og fylkeskommuner, hvordan europeisk kommunesektor samarbeider om interessearbeid på anskaffelsesområdet samt offentlig støtte og ESAs overvåkning av anskaffelsesreglene.

Det ble også arrangert besøk i Europaparlamentet og den norske EU-delegasjonen på Norway House.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var positive og det arbeides nå med hvordan en kan følge opp initiativ og eksempler som har blitt avdekket.

Presentasjonene fra samlingen er listet opp under.

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati