Blogget om Brusseloppholdet
Gunnar Bendixen, som her innleder om migrasjons- og flyktningsituasjonen for Nasjonalt utvalg. Foto: Stig Bang-Andersen

Blogget om Brusseloppholdet

Gunnar Bendixen, som til vanlig er regiondirektør i KS Midt-Norge, har de tre siste månedene hospitert ved KS' Europakontor i Brussel. Under oppholdet har han blogget om hvordan han har opplevd å både arbeide og bo i EU-hovedstaden.

På bloggen "Gunnar i Brussel" har både kollegaer, venner og andre samarbeidspartnere denne våren kunne følge Bendixens hospitantopphold på KS-kontoret i Brussel.

Han har denne våren bidratt fullt ut i kontorets løpende oppgaver, som blant annet handler om å følge med på hva som skjer i EU med betydning for norske kommuner, i tillegg til å formidle KS' syn i møter og på konferanser. Samtidig har han fulgt spesielt nøye med på migrasjons- og flyktningsituasjonen, ettersom han også sitter i Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger, i sitt daglige virke som regiondirektør for KS Midt-Norge med kontorsted i Molde.

I tillegg til oppdateringer fra forskjellige møter har seminarer han har deltatt på, har en også kunne følge med på de sosiale aspektene ved å være bosatt i EU-hovedstaden og det byen har å tilby sosialt og kulturelt.


Fakta

KS' Europakontor i Brussel har etablert en hospiteringsordning for KS' medlemmer eller andre ansatte i KS. Hospiteringsordningen er i utgangspunktet for perioder på 3 mnd. og åpner for at personer i medlemsmassen/KS-systemet kan opparbeide seg betydlig EU/EØS-kompetanse til nytte for det daglige arbeidet hjemme.

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati