KS i Brussel

KS i Brussel

Europakontoret har to hovedoppgaver: Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta medlemmenes interesser i Brussel. Mer utfyllende om KS' arbeid i Brussel står under "snarveier" lengre nede på siden.

Åse Erdal

Åse Erdal

Daglig leder - KS Europakontor Brussel, EU/EØS