Håndterer spørsmål vi ellers bare ser på TV
Amanda Louise Bolann Håland, ungdomsdelegat til Europarådets kommunalkongress i 2017. Foto: Lise Spikkeland, KS

Håndterer spørsmål vi ellers bare ser på TV

Siden 2014 har Europarådets kommunalkongress invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner. Amanda Louise Bolann Håland er valgt som norsk ungdomsdelegat til Europarådet i 2017. Hun er 18 år og går 3. klasse på IB-linja på Bergen Katedralskole.

Hvordan fikk du vite om muligheten til å bli ungdomsdelegat?

Det var ganske tilfeldig at jeg fikk vite om dette gjennom Facebooksiden for utdanning i verden som hadde en henvisning til KS som på sine nettsider søkte etter ungdomsdelegater. Jeg synes dette så veldig spennende ut og la fra meg det jeg hadde i hendene og sendte en søknad til Europarådet.

Fortell om din bakgrunn og din motivasjon for å være med?

Jeg er aktiv i European Youth Parliament, i lokallaget i Bergen. Jeg har også vært leksehjelper for minoritetsspråklige elever gjennom Norsk Folkehjelp. Det var dette som knyttet meg opp til temaene som tas opp i Kommunalkongressen. Internasjonale spørsmål engasjerer meg veldig, jeg synes det er spennende å være i diskusjoner med andre unge i Europa. Det er mange likheter og jeg tror sånn kontakt er viktig for å bryte ned fordommer.

Jeg håper å få et bedre innblikk i hva som gjøres her i Europarådet, og se hvordan Norge bidrar. Synes det er spennende med diplomati - og se hvordan folk med folk med ulik bakgrunn samarbeider i slike fora.

Hvilke saksområder har du fått ansvar for i møtene?

Vi er delt inn i grupper og jeg er i den gruppen som har ansvar for menneskerettigheter. Vi fokuserer på hva menneskerettigheter på lokalt nivå handler om, og har jobbet spesielt med to temaer; om situasjonen for romfolket og om avsettelse og fengsling av ordførere og lokale folkevalgte i Tyrkia.

Som unge prøver vi å se ting fra et litt nytt perspektiv, vi tar spesielt hensyn til hvordan unge rammes. Når det gjelder debattene om radikalisering og hatprat mener jeg også at unge er mer utsatt – de er lettere å påvirke. Unge som faller utenfor er kanskje enda mer utsatt enn andre som faller utenfor.

Hva er inntrykket så langt?

Det er veldig spennende å høre hvordan kongressen håndterer spørsmål vi ellers bare ser på TV. Ellers er det interessant å se hvordan Kommunalkongressen jobber for å inkludere ungdom i de politiske prosessene her. Vi blir veldig godt mottatt og det er tydelig at det å inkludere unge er noe som prioriteres. Det er et veldig høyt akademisk nivå blant ungdomsdelegatene, mange har mye å bidra med.

Hvilken nytte tror du at du vil ha av dette i etterkant?

Jeg gleder meg til vi møtes igjen i oktober, vi er blitt godt kjent og jobber tett sammen. Føler allerede at jeg har knyttet mange vennskap. De andre her har inspirert meg veldig til å reise hjem til lokalmiljøet mitt og bidra der. Det er også svært nyttig å få innsikt til hvordan politiske prosesser på europeisk nivå fungerer i virkeligheten.

Ikke glem de unge i Tyrkia!

Amanda tok ordet da Kommunalkongressen i plenum debatterte situasjonen i for fengslede lokale folkevalgte i Tyrkia. Hun minnet om perspektivet sett fra de unge; utviklingen i Tyrkia begrenser de unges stemmer - en allerede sårbar gruppe. Som eksempel nevnte hun at det er vanskelig for unge i Tyrkia å delta i internasjonale møter. Hun oppfordret også rapportørene til å ta de unges perspektiv i betraktning når kongressen gjennomfører oppdrag som den som er gjennomført i Tyrkia. 

 

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk