Europapolitisk forum
Foto: Stig Bang-Andersen

Europapolitisk forum

Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget er en arena for gjensidig informasjon og dialog og for kunnskap og forståelse av hvordan EØS og EU virker på lokalt og regionalt plan.

Forumet ledes i fellesskap av UD og KMD på statssekretærnivå. KS oppnevner 11 av de 22 medlemmene av forumet som fungerer som møteplass for departement, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Gjennom dialog rundt europapolitiske saker og problemstillinger, skal forumet bidra til koordinering mellom sentralt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Forumet møtes to ganger i året.
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati