Få råd om etikkarbeid i kommunen
KS inviterer til presentasjon av ny kunnskap om etikkarbeid i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann / Felix Features

Få råd om etikkarbeid i kommunen

I hvilke omfang og i hvilken form utsettes ansatte for press i retning av korrupsjon? Hvordan jobber kommunene for å forhindre dette? Svar og gode råd for etikkarbeid i kommunene får du på seminar i KS 27. februar kl. 10- 12.

Oslo Econonomic, i samarbeid med Kantar TNS og professor Tina Søreide, har på oppdrag fra KS gjennomført et prosjekt om etikk og antikorrupsjon i kommunene.

Oppdraget har vært å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon. Dernest er det gjennomført en undersøkelse som gir et bilde av kommunenes innsats for å oppnå høy etisk standard og hindre korrupsjon. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2013. Den nye undersøkelsen skal kunne si noe om utviklingen siden da.

Oslo Economics har også utviklet råd for kommuners etikkarbeid, de kan brukes som verktøy for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som ønsker å vurdere og styrke etisk standard og innsats for å hindre korrupsjon. 

Presentasjon av undersøkelsen og rådene for etikkarbeid i kommunene, får du på lanseringen 27. februar fra kl. 10 - 12 i KS Agenda Møtesenter. 

Statsråd Jan Tore Sanner, KS' styreleder Gunn Marit Helgensen og etikkutvalgets leder Tora Aasland og flere vil være til stede på lanseringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er medarrangør.

Lenke til program og påmelding kommer.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk