Varsling

Varsling

KS anbefaler kommunene å være åpne organisasjoner, der medarbeiderne oppfordres til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. Alle ansatte må vite hvor de kan varsle og føle seg trygg på at opplysningene blir behandlet seriøst.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk