Litt mumling om reiser og oppussing
Kommunesektorens etikkutvalg består av flere ordførere og rådmenn. Utvalgets leder er Tora Aasland. Foto: Gerardo Poblete, KS

Litt mumling om reiser og oppussing

- Litt mumling om reiser og oppussing, men ingen konkret mistanke, sa Unibuss-direktør Øystein Svendsen da ha han snakket om selskapets erfaringer fra korrupsjonssaken. - Man må ha et skikkelig godt kontrollsystem og folk med skikkelige holdninger!

Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, fortalte etikkutvalget om erfaringer selskapet hadde gjort seg etter at korrupsjonssaken ble avdekket i 2011. Unibuss har omorganisert, splittet ansvar for bestiller og signatur på ulike avdelinger og etablert et antikorrupsjonsprogram i etterkant av korrupsjonssaken. 

Etikkutvalget diskuterte også forhold rundt "skjønnsmessige inhabilitetsregler", som til forskjell fra automatiske inhabilitetsgrunner krever at særegne, skjønnsmessige forhold vurderes. Folkevalgte har en ombudsplikt, ubehagelige saker er ikke tilstrekkelig - inhabilitet skal være juridisk fundert, understreket KS Advokat Øyvind Renslo i sin innledning. Utvalgets medlemmer trakk frem en rekke eksempler på saker hvor spørsmål om habiliet har vært krevende.

Bør kommunene etablere noen retningslinjer for kontakt med folkevalgte? Spørsmålet ble drøftet og utvalget vil komme tilbake til  en sak om dette i sitt neste møte. Noen stikkord fra diskusjonen er nedfelt i referatet som følger nedenfor. 

Kommunesektorens Etikkutvalg er oppnevnt av KS' hovedstyre og skal bidra til å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren. Etikkutvalget skal være en tydelig og uavhengig stemme, og gi anbefalinger og uttale seg om tema på forespørsel fra kommunesektoren.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk