Kontakt etikkutvalget
Etikkutvalget skal være en tydelig og uavhengig stemme i spørsmål rundt etikk og antikorrupsjon i kommunesektoren. Foto: Gerardo Poblete, KS

Kontakt etikkutvalget

Tora Aasland er leder for Kommunesektorens etikkutvalg, som skal være en tydelig stemme i spørsmål rundt etikk, og oppfordrer alle landets ordførere, rådmenn og ledere i kommunale bedrifter til å ta kontakt.

Etikkutvalget skal være en rådgiver og pådriver for kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon. Det forutsetter at utvalget kjenner de utfordringer kommunene står ovenfor. Kommunesektorens etikkutvalg har tidligere sendt ut brev til både kommuneledelse og enkeltpersoner til å henvende seg til utvalget.

Etikkutvalget ønsker nær dialog med kommunesektoren og oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter om å henvende seg med behov for råd og innspill i saker som vedrører etikk og antikorrupsjon. Det kan være vanskelige enkeltsaker eller spørsmål av mer prinsipiell karakter.

Pressen kan også henvende seg til etikkutvalget for å få uavhengige svar om etiske spørsmål i kommunesektoren.

Tora Aasland er leder for kommunesektorens Etikkutvalg. Hun har lang erfaring som fylkesmann, god kjennskap til mange spørsmål som har en etisk dimensjon og hun kjenner kommunenes utfordringer på dette området. Hun er tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann, og er i dag leder av den norske UNESCO-kommisjonen.

Leder for Kommunesektorens etikkutvalg: Tora Aasland, tlf. 952 34 451

I tillegg til Aasland kan du kontakte følgende medlemmer av utvalget:

Nils Røhne, ordfører i Stange.
Lene Conradi, ordfører i Asker.
Toril Eeg, rådmann i Nøtterøy.
Camilla Dunsæd, rådmann i Kvinesdal.
Anne Hafstad, avd.direktør Helsedirektoratet.
Paul Leer-Salvesen, professor Universitetet i Agder.
Tor Dølvik, spesialrådgiver Transparency International.
Katalin Nagy, daglig leder fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Mandatet til Kommunesektorens etikkutvalg 2015-2018 er vedtatt av KS’ hovedstyre:

  • bidra til en tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard, gjennom å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren.

  • være en tydelig og uavhengig stemme i spørsmål rundt etikk og antikorrupsjon i kommunesektoren.

  • selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, enkeltsaker og prinsipielle, uttale seg om tema på forespørsel fra KS og medlemmene, og være orientert om relevante saker i offentligheten.

  • rette oppmerksomhet mot problemstillinger og utfordringer i saker av felles interesse som knytter seg til etikk i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter.

 

 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk