Hva kan europeiske kommuner lære av Norge?
Talsmann i Europarådets kommunalkongress, Herwig van Staa, møtte etikkutvalget 14. september. Foto: KS

Hva kan europeiske kommuner lære av Norge?

Hva kan norske kommuner lære av Europa og hva kan europeiske kommuner lære av Norge? Dette stod på dagsorden da Europarådets talsmann for etikksaker besøkte Kommunesektorens etikkutvalg.

I 2016 hadde Europarådets kommunalkongress etikk og åpenhet på lokalt og regionalt nivå som overordnet tema - “Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels”. På den bakgrunn besøkte Europarådets talsmann for etikksaker etikkutvalget 14. september for å diskutere erfaringer og overføringsverdi mellom henholdsvis norske og europeiske kommuner. Besøket ble også omtalt i en artikkel i Dagens Næringsliv

Blant øvrige saker på dagsorden fikk utvalget forelagt flere av KS' forsknings- og utredningsprosjekter - om egenkontroll, om tilsyn og om styring ved ulike former for kommunal organisering. Etikkutvalget diskuterte anbefalinger som er særlig relevante for kommunenes etikkarbeid.

Etikkutvalget er referansegruppe for et FoU- prosjekt  - "Etisk standard - status og verktøy". Utvalget diskuterte status i prosjektet sålangt, med Oslo Economics gjennomfører på oppdrag fra KS.

Referat fra møte finnes nedenfor.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk