Hva kan europeiske kommuner lære av Norge?
Talsmann i Europarådets kommunalkongress, Herwig van Staa, møter etikkutvalget 14. september. Foto: KS

Hva kan europeiske kommuner lære av Norge?

Hva kan norske kommuner lære av Europa og hva kan europeiske kommuner lære av Norge? Dette står på dagsorden når Europarådets talsmann for etikksaker kommer på besøk til Kommunesektorens etikkutvalg.

I 2016 hadde Europarådets kommunalkongress etikk og åpenhet på lokalt og regionalt nivå som overordnet tema - “Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels”. På den bakgrunn har etikkutvalget invitert Europarådets talsmann for etikksaker til møte 14. september for å diskutere erfaringer og overføringsverdi mellom henholdsvis norske og europeiske kommuner.

Blant øvrige saker på dagsorden legges flere av KS' forsknings- og utredningsprosjekter om egenkontroll fram for utvalget. Etikkutvalget oppfordres til å løfte fram og videreformidle anbefalinger som anses særlig relevant for kommunenes etikkarbeid.

Oslo Economics kommer også for å presentere prosjektet de gjennomfører på oppdrag fra KS om "Etisk standard - status og verktøy".

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk