Lovlig, men ikke tillitsskapende? Møt etikkutvalget 8. februar
Leder i kommunesektorens etikkutvalg Tora Aasland på møte med ordførere, byrådsleder og rådmenn i Oslo, Drammen og kommunene i Akershus til møte i Asker.

Lovlig, men ikke tillitsskapende? Møt etikkutvalget 8. februar

Lovlig, men kanskje ikke tillitsskapende eller etisk forsvarlig? Kommunesektorens etikkutvalg setter etikk på dagsorden på rådhuset i Asker.

- Folk oppfører seg ofte slik som de blir behandlet. Menneskeverd er et grunnleggende fundament for tillit, sa leder i Kommunesektorens etikkutvalg Tora Aasland da utvalget møtte politikere fra Oslo, Drammen og Akershus 8. februar. 

- Etikk handler enkelt sagt om å vite forskjellen på rett og galt. I kommunal sektor er det avgjørende å være profesjonell, sette åpenhet på dagsordenen og tar varsling på alvor, sa Aasland.

Hensikten med møtet er å få til dialog og diskusjon om problemstillinger knyttet til etikk og korrupsjonsforebygging. Møtet finner sted på rådhuset i Asker med ordfører Lene Conradi som vertskap. Conradi er selv medlem av etikkutvalget.

Etikkutvalget er oppnevnt av KS' hovedstyre og skal bidra til å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunene. Utvalget består av ni medlemmer, fra både innenfor og utenfor kommunesektoren, og ledes av Tora Aasland. Etikkutvalget skal være en tydelig og uavhengig stemme, gi anbefalinger og uttale seg om tema som berører etikken. For å fylle rollen må utvalget kjenne til de utfordringer kommunene møter.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk