Etikkutvalget inviterer til møte i Bodø 28. mai
Kommunesektorens etikkutvalg inviterer kommunene i Nordland til møte 28. mai.

Etikkutvalget inviterer til møte i Bodø 28. mai

Etikkutvalget inviterer ordførere, rådmenn og kontrollutvalgsledere i Nordland til møte i Bodø. Her kan politiske og administrative ledere sammen diskutere viktige utfordringer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Arrangementet er gratis.

Arrangementet finner sted på Radisson Blu Hotel i Bodø mandag 28. mai fra kl. 11 - 15. Du kan melde deg på arrangementet ved å følge denne lenken. Deltakelse er gratis, og invitasjonen går til ordførere, rådmenn og kontrollutvalgsledere.

 

Program:

11:00    Velkommen til Bodø ved ordfører Ida Maria Pinnerød  

11:15   Hva er etikkutvalgets oppgave og hvordan kan utvalget bidra i etikkarbeidet

           Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg, ønsker velkommen til møte

11:30    Etiske problemstillinger i «gråsone saker» - innledninger ved:

-          Medlem i fylkestinget i Nordland, Bjørnar Skjæran, tbc

-          Rådmann tba 

-          Tor Sande, underdirektør hos Fylkesmannen i Nordland: Utfordringsbildet sett fra fylkesmannens ståsted.

12:15    Habilitet - når ordføreren har mange hatter – hvordan håndtere det? Innledning ved:

-          Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø

-          Ordfører i Tjeldsund, Liv Kristin Johnsen

12:45    Lunsj

13: 30   Forts. habilitet

14: 00   Nettroll og trusler – og medias rolle, hvilke utfordringer gir det for lokaldemokratiet?

Innledning ved:

-          Varaordfører i Bodø, Synne Høyforsslett Bjørbæk tbc

-          tba

              Åpen diskusjon og innspill. Hvilke problemstillinger bør etikkutvalget ta med seg?

15:00    Slutt

*Med forbehold om mindre endringer i programmet

 

 

 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk