Kan eg snakke om det til andre?
Etikkutvalget møtte kommunene i Møre og Romsdal 17. mars Foto: Gerardo Poblete, KS

Kan eg snakke om det til andre?

- Kan eg snakke om det til andre? Kan eg ta i mot denne gåva? Slik åpnet rådmannen i Aukra sitt innlegg da etikkutvalget nylig inviterte seg selv til møte med kommuner i Møre og Romsdal. Det ble reist viktige etiske spørsmål knyttet til kommunens rolle.  

 26 ordførere, rådmenn og kontrollutvalgsledere deltok i møte hvor blant annet spørsmål om uheldige bindinger og likhet for loven  stod på dagsorden.

- Etikkutvalget skal være synlig og har invitert seg selv til dialog og refleksjon over vanskelig etiske spørsmål som ordførere og rådmenn møter - vi skal ikke moralisere, sa leder i utvalget Tora Aasland da hun åpnet møtet. 

- Det er viktig for meg at alle har den samme tilgangen til ordførere, sa Moldes ordfører Torgeir Dahl. Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, trakk fram et eksempel på en privat giver som har bidratt til nytt helsehus i kommunen. Da giveren ytret seg klart om organisering av kjøkkentjenesten valgte kommunen å takke nei til ytterligere støtte. - Det er i det man vil påvirke beslutningene at gaver blir problematisk, mente etikkutvalgets medlem Tor Dølvik.

Mange trakk frem det viktige arbeidet KS gjør gjennom Folkevalgtprogrammet og boka "Tillit", og flere satte stor pris på at tema etikk var viet et eget møte. - Dette er verdifullt, det er første gang vi er invitert til et sånt møte, uttalte en rådmann, og takket etikkutvalget.

Nedenfor finner du innlegget til Tor Dølvik, medlem i etikkutvalget.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk