Kartlegger status for varsling og ytringsfrihet
Målet med FoU-prosjektet er å innhente kunnskap som skal være med å sikre at ansattes ytringsfrihet ivaretas på en god måte og at kommuner og fylkeskommuner utvikler gode rutiner rundt varsling. Foto: Scanstock

Kartlegger status for varsling og ytringsfrihet

Hovedstyret i KS har bevilget 900.000 kroner til FoU-prosjektet «Status for varsling og ytringsfrihet i norske kommuner og fylkeskommuner».

I saksframstillingen vises det til at flere grunner taler for å styrke oppmerksomheten om tema som varsling, ytringsfrihet og lojalitet. Sivilombudsmannen har i flere saker gitt uttrykk for at det er behov for å styrke ansattes ytringsfrihet, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret i vår alle kommuner og fylkeskommuner å arbeide med å sikre ytringsfriheten. Også Stortinget har vært opptatt av hvordan varslingsordningen fungerer, og har bedt regjeringen sette ned en ekspertgruppe som skal gå gjennom dagens varslingsregler. 

- Hovedstyret legger til grunn at ytringsfriheten er en menneskerett, og at denne retten går svært langt, også for ansatte i vår sektor. Ytringsfrihet og varslingsrutiner henger sammen. Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre et godt ytringsklima, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

I saksframstillingen peker Hansen også på at vi har for dårlig kunnskap om hvordan ytringsfriheten praktiseres i kommuner og fylkeskommuner, for eksempel om i hvilken grad det er slik at den noen steder begrenses i strid med loven.

Målet med FoU-prosjektet er å innhente kunnskap om som skal være med å sikre at ansattes ytringsfrihet ivaretas på en god måte og at kommuner og fylkeskommuner utvikler gode rutiner rundt varsling.

- Når Hovedstyret nå har bevilget pengene, er vi opptatt av at arbeidet settes i gang så snart som mulig. Sluttrapporten vil blant annet være nyttig i KS’ arbeid med å utvikle en guide om varsling og ytringsfrihet for kommuner og fylkeskommuner, sier Lasse Hansen.