Etiske retningslinjer – gode eksempler
Foto: Scanstock

Etiske retningslinjer – gode eksempler

Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunesektoren. Her finner du en rekke eksempler på etiske retningslinjer. 

Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift . Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres.

Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis.

Etiske retningslinjer kan med fordel være felles for både folkevalgte og administrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller. Reglene om gaver bør være de samme for politikere og administrasjonen.

Nedenfor her finnes eksempler på etiske retningslinjer.

Send oss gjerne etiske retningslinjer fra din kommune, fylkeskommune eller bedrift.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk