Etisk kompetanseheving - helse og omsorg

Etisk kompetanseheving - helse og omsorg

Prosjektet Etisk kompetanseheving er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg, samt KS. For mer informasjon om prosjektet klikk her.