Nytt KS styrevervregister
Landsstyremøte i KS. Foto: Ida Slettevoll

Nytt KS styrevervregister

For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har. KS styrevervregister er rettet mot folkevalgte og ledere. Registeret har fått nytt utseende og opplysninger om roller innhentes automatisk fra Brønnøysund.

KS styrevervregister publiseres i en ny versjon med nytt utseende. Styrevervregisteret er åpent og tilgjengelig, også fra mobil og nettbrett. 

Opplysningene som innhentes fra Brønnøysundregistrene dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. En automatisk publisering sikrer et styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere.

Omkring 350 kommuner og 100 kommunale selskaper er tilknyttet styrevervregisteret.

Klikk her for å gå til Styrevervregisteret

Et tilgjengelig, fullstendig og oppdatert styrevervregister skal bidra til økt åpenhet og tillit til kommunesektoren. Ønsker din kommune ønsker å slutte seg til styrevervregisteret forutsettes det vedtak om dette i kommunestyret. Rådmannen må så sende en melding om dette til registertjenester@kommuneforlaget.no 

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som ønsker å vise informasjon om deres folkevalgtes og lederes verv på egne nettsider, vennligst ta kontakt med registertjenester@kommuneforlaget.no. 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk