Etikk

Etikk

På etikkportalen publiseres nyheter, relevante saker og produkter fra KS. Her finner du uttalelser fra Kommunesektorens etikkutvalg, tips til etiske retningslinjer og gode råd for korrupsjonsforebyggende arbeid, og veiledere om habilitet og varsling. 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk