Samfunn og demokrati

Samfunn og demokrati

KS skal fremme et levende lokaldemokrati, hvor aktiv involvering av innbyggere, god folkevalgt styring og egenkontroll, og høy etisk standard underbygger tilliten til forvaltningen, og svekker presset for statlig detaljstyring.


Kurs og konferanser

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk