Tillit og fiendebilder
Foto: Scanstockphoto

Tillit og fiendebilder

- KS har verken hatt eller ytret noen form for mistillit mot lærerne, skriver Gunn Marit Helgesen i et svarinnlegg i Dagbladet 23. februar.

I kronikken «Tilliten til lærerne» fredag 19. februar, skriver Erik Skjeveland om kompetansekravene i skolen.

Selv om KS på ingen måte er rett adresse for hans kritikk, avlegger han oss likevel en visitt: «Den historiske lærerstreiken i 2014 viste med all tydelighet at et flertall av arbeidsgiverne mistenker lærerne for å jobbe for lite, for dårlig og for ineffektivt. De har i ettertid ikke skiftet mening. »

KS HAR VERKEN hatt eller ytret noen form for mistillit mot lærerne. For at en diskusjon skal bli meningsfylt, kan det rett og slett være en fordel å tro at motparten faktisk mener det han sier.

For at en diskusjon skal bli meningsfylt, kan det rett og slett være en fordel å tro at motparten faktisk mener det han sier. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Og KS understreket gang på gang at uenigheten verken handlet om at lærerne jobber for lite, for dårlig eller for ineffektivt. Uenigheten handlet først og fremst om hvilken rolle skoleledelsen skal ha, samt hva som bør avgjøres lokalt og hva som bør nedfelles i en sentral avtale.

KS ER LÆRERNES motpart - men slett ikke deres fiende.

KS og norske kommuner og fylkeskommuner er opptatt av å arbeide sammen med lærernes organisasjoner og andre for å utvikle den norske skolen. Det gjør vi hver dag. Uenigheten mellom KS og lærerorganisasjonene er ikke større enn det som er normalt mellom motparter i arbeidslivet.

Det er og må være fullt mulig å være uenig - også med lærere - uten hver eneste gang å bli beskyldt for å ha mistillit.

OG FOR ORDENS skyld: I saken kronikken handler om, kompetansekravene til lærerne, er KS' synspunkter sammenfallende med lærerorganisasjonenes.